Okolnosti a osobnosti aktérů

Jak zaujmout muže? Samozřejmě odpovědí byste našli celou řadu, ale je třeba myslet na to, že každá žena je jiná a stejně tak každý pán. Co platí na jednoho, neplatí na druhého a v čem je úspěšná jedna žena, druhá bude jen pro smích. Rovněž záleží na konkrétních okolnostech. Obecná pravidla je určitě vhodné znát, ale je třeba brát v potaz okolnosti a osobnosti obou aktérů.
 

Umí čít mezi řádky

Muži možná nejsou tak emočně nápadití jako ženy, ale rozhodně nejsou hloupí a velmi dobře umí číst mezi řádky. Proto poznají, když se žena předvádí a její chování neodráží její skutečné sebevědomí. A ženy, které si nevěří, mají rádi jen potenciální agresoři. Proto se naučte věřit si sami sobě. Protože jen sebevědomá žena je krásná žena.